FANDOM


Ograniczenia wiekowe na kanale istnieją jak najbardziej. Nie wierz wszystkim! Możesz patrzyć na co chcessz! Zobacz ich listę:

Bez tytułubuzka
Ten znak oznacza że film jest bez ograniczeń wiekowych.
7 years
Ten znak oznacza że film jest dla dzieci od 7 lat.
Bez tytuł12
Ten znak oznacza że film jest dla młodzieży od 12 lat.
Bez tytułu16
Ten znak oznacza że film jest dla młodzieży od 16 lat.

(Nieużyte jeszczew filmach Birthday Cake!)

Klucz kolor
Ten znak oznacza że film jest dla dorosłych od 18 lat.

(Nieużyte jeszcze w filmach Birthday Cake!)